Skip to main content

Hoe Santos Recherchebureau advocaten ondersteunt bij bewijsverzameling

In de complexe wereld van de rechtspraak speelt bewijs een cruciale rol, vooral in zaken als woonfraude, alimentatiefraude, ziekteverzuimfraude, merkenrecht en concurrentiebeding. Santos Recherchebureau is gespecialiseerd in het leveren van concrete bewijslast ter ondersteuning van advocaten in dergelijke zaken. In dit artikel lichten we toe hoe wij te werk gaan en hoe onze expertise kan bijdragen aan een succesvolle rechtsgang.

Woonfraude: Bij vermoedens van woonfraude, zoals illegale onderverhuur of niet-naleving van huurvoorwaarden, duiken wij diep in de materie. Santos Recherchebureau gebruikt observatie technieken (indien nodig gaan we undercover) en digitaal onderzoek om de werkelijke woonomstandigheden te documenteren. Dit levert onweerlegbaar bewijs op dat advocaten kunnen gebruiken om hun zaak te versterken.

Alimentatiefraude: Alimentatiefraude kan een uitdagend gebied zijn, vooral wanneer een ex-partner zijn of haar inkomsten of leefsituatie verbergt. Wij bieden discrete onderzoeksdiensten aan om de ware financiële situatie en samenlevingsarrangementen te achterhalen. Door gedetailleerde rapportages en documentatie kunnen wij advocaten van solide bewijs voorzien dat nodig is voor alimentatiezaken.

Ziekteverzuimfraude: Onrechtmatig ziekteverzuim kan organisaties enorm veel geld kosten. Santos Recherchebureau helpt bij het verzamelen van bewijzen van frauduleus ziekteverzuim door nauwgezette observatie en het verzamelen van bewijsmateriaal. Dit stelt advocaten in staat om bedrijven te vertegenwoordigen in rechtszaken tegen werknemers die het systeem misbruiken.

Merkenrecht fraude: In het digitale tijdperk is merkenrecht belangrijker dan ooit. Wij helpen advocaten door het uitvoeren van bijvoorbeeld pseudo-aankopen en digitaal onderzoek naar inbreuken op het merkenrecht, waaronder namaak, misbruik en ongeoorloofd gebruik van geregistreerde merken. Ons bewijsmateriaal ondersteunt advocaten bij het handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van hun cliënten.

Concurrentiebedingfraude: Schending van het concurrentiebeding kan een bedrijf blootstellen aan ernstige risico’s en verliezen. Ons bureau specialiseert zich in het discreet onderzoeken van dergelijke overtredingen. We verzamelen bewijs van onrechtmatige activiteiten en relaties die in strijd zijn met bestaande overeenkomsten, waardoor advocaten sterke zaken kunnen opbouwen tegen overtreders.

Santos Recherchebureau begrijpt de complexiteiten van de moderne juridische strijd en de cruciale rol die bewijs speelt. Onze deskundige aanpak in onderzoek en bewijsverzameling stelt advocaten in staat om hun zaken met vertrouwen te presenteren. Door samen te werken met Santos Recherchebureau, kunnen advocaten zich richten op hun rechtszaken terwijl ze verzekerd zijn van de beste ondersteuning in hun bewijsvoering.

Voor meer informatie over onze diensten of om te bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen bij juridische zaken, nodigen we u uit om geheel vrijblijvend contact op te nemen. Wij staan klaar om u te helpen met professionele recherche en bewijsverzameling.

Leave a Reply

× Snel contact